Társasági szerződés, alapító okirat online megrendelése

Letölthető társasági szerződés, alapító okirat

A Cégtaláló egyedülálló szolgáltatása a társasági szerződés, alapító okirat letöltés


A letölthető társasági szerződés adattartalma

A gazdasági társaság a tagok szerződéses kapcsolata, ezért a gazdasági társaság alapításához társasági szerződés (alapító okirat) szükséges.

A társasági szerződés hosszú távon keresztül meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát. A társaság külső kapcsolataiban, un. harmadik személy vonatkozásában szintén lényeges, illetve az lehet a felek megállapodása, ezért a törvény kötelezően előírja, és ez által érvényességi kellékké teszi a társasági szerződés írásba foglalását. A tagok a társasági szerződés tartalmát – a törvény keretei között – szabadon állapítják meg.

A társasági szerződésnek tartalmaznia kell:

  • a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
  • a gazdasági társaság tagjait, cégnevük és székhelyük feltüntetését, a gazdasági társaság tevékenységi körét;
  • a társaság jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és idejét.
  • a cégjegyzés módját;
  • a vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét;
  • a gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják.

Ezeken kívül mindazokat a lényeges adatokat, amit a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál kötelezően előírt. A törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét; az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját; a cégjegyzés módját; felügyelő bizottságkötelező létrehozása esetén az első felügyelő bizottság tagjait; könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgáló


Társasági szerződés, alapító okirat érkezési ideje

A sikeres fizetést követően akár 1 órán belül, de maximum 2 munkanapon belül e-mailben, PDF formátumban kézbesítjük.


Társasági szerződés minta

Az egyes cégek társasági szerződése, alapító okirata felépítésben és tartalomban eltérhet egymástól.

Társasági szerződés minta (teljes) megnyitása új ablakban

Rendeljen most társasági szerződést, melyhez először keressen a cégre a fenti keresővel!