Ismerje meg, hogy milyen információkat tartalmaz a cégjegyzék!

Ha most először kell olyan fogalmakkal megismerkednie, mint cégjegyzék vagy céginformációk, akkor érdemes alaposan tájékozódnia megbízható forrásokból, hogy biztos lehessen a dolgában.

A cégjegyzéknek fontos szerepe van az üzleti világban és a jogi rendszerben. Egy cég alapvető és egyben fontos adatait nagyon hasznos átnézni, mielőtt szerződést kötünk velük. Ám nemcsak partnerként, hanem megrendelőként, vevőként segítségünkre lehet a cégjegyzék, a cégkivonat. Az e-cégjegyzék olyan hiteles céginformációkkal lát, ami fontos segítség lehet bizonyos üzleti döntési helyzetekben.

Az e-cégjegyzék a Magyarországon nyilvántartott cégek adatainak és a bejegyzések alapjául szolgáló cégiratok összessége. Az e-cégjegyzék adatait a magyar cégbíróságok vezetik és tartják nyilván.

 

Milyen adatok és információk szerepelnek a cégjegyzékben?

A cégjegyzék és az elektronikus formában elérhető cégjegyzék (e-cégjegyzék) az adott cég elnevezését, a cégjegyzékszámát, a cég székhelyét, telephelyét és fióktelepét (ami több helyszín is lehet), a cég tevékenységeinek listáját, a bejegyzett tőkét, a cég adószámát tartalmazza, valamint arról is kaphatunk információt, hogy a cég csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll-e. 

 

Cégdokumentumok hitelessége

Az e-cégjegyzékben további részletes és hatályos adatokat is kaphatunk, ha megrendeljük a cégkivonatot (e-hiteles vagy e-közhiteles is lehet), cégmásolatot vagy további cégdokumentumokat. Ahogy korábban említettük, a hiteles és közhiteles cégdokumentumoknak a jogi rendszerben is fontos szerepük van. Szükség lehet rá üzletkötéseknél, pályázati anyagokban vagy épp banki hiteligénylés során.

Jó tudni, hogy a hiteles (de nem közhiteles) cégdokumentum nem használható olyan esetekben, amikor közhiteles cégiratra van szükség. A közhiteles cégdokumentumok esetén a közhitelesség a kiállítástól számított 30 napig érvényes. Az e-közhiteles cégdokumentum közokiratnak minősül, mert elektronikus aláírással és időbélyeggel látják el, és elektronikus formában áll rendelkezésre.

Érdemes tájékozódni, hogy az ügyintézéshez elfogadják-e a e-közhiteles cégdokumentumot, vagy csak papíralapon nyújtható be. 

 

Megbízható forrásból kell tájékozódni

A CégTaláló oldalán hatályos, hiteles cégadatokat szolgáltatnak díjfizetés ellenében az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat cégadatbázisából. A hiteles cégadatok díja függ attól, milyen hitelesítéssel rendelik meg a cégdokumentumot.

Az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet alapján a Céginformációs Szolgálat az oldalukon keresztül biztosítja a rendeletben meghatározott, egyes cégadatok megismerését. Az ingyenes céginformáció közhiteles okiratként nem használható fel, az csak tájékoztató jellegű, és nem minden adatot tartalmaz, ami egyébként a cégjegyzékben szerepel.

Azt is jó tudni, hogy az ingyenes szolgáltatásban elérhető adatok csak abban az esetben kerülnek frissítésre, amennyiben a cégjegyzékben bejegyzett adatokban a korábbi állapothoz képest változás állt be.

 

Néhány szó az Apostille hitelesítés

Jó tudni, hogy a különböző országokban, jogrendszerekben lehetnek különbségek a cégjegyzékek között. Az Apostille hitelesítés egy egységesített és egyszerűsített eljárás, amelyet a Hágai Konferencia a Külügyi és Igazságügyi Miniszterek részvételével hozott létre azért, hogy megkönnyítse a külföldi dokumentumok hitelesítését és elfogadását más országokban.

Az Apostille hitelesítés különösen akkor szükséges, ha külföldön kell használni egy olyan hivatalos dokumentumot, amelyet Magyarországon állítottak ki. Ez lehet például oklevél, diplomák, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, igazolások, vállalati okiratok, vagy bármilyen más hivatalos dokumentum, cégdokumentum.

Az Apostille hitelesítés csak akkor érvényes, ha az adott ország csatlakozott az Apostille Egyezményhez. Azok az országok, amelyen nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, megkövetelhetik az adott okirat vagy dokumentum Magyar Külügyminisztérium általi hitelesítést.