Így ismerheti meg egy vállalkozás vagyonának összetételét hiteles forrásból

A számviteli mérlegből számos fontos információ kinyerhető egy vállalkozásról, amelyek segítségével megérthetjük a vállalkozás pénzügyi helyzetét és stabilitását. Ismerje meg, hogy mi mindenre kaphat választ ezekből!

Először is érdemes tisztázni, hogy pontosan mit is jelent a számviteli mérleg, milyen részekből áll, és melyik mit tartalmaz.

A számviteli mérleg egy kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan bemutatja a vállalkozás vagyonának összetételét - eszközök -, valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását - források. A vonatkozási időpont neve: a mérleg fordulónapja.

 

 

E-mérleg hiteles forrásból

Ma már egy vállalkozás mérlegéhez, eredménykimutatásához könnyen hozzá juthatunk, elektronikusan, azaz online formátumban, például xls, pdf vagy html formátumban. A CégTaláló a mérlegeket hiteles forrásból szolgáltatja, amit pár kattintással megvásárolhatunk. 

Jó tudni, hogy az xls (excel) mérleg kizárólag a kiválasztott év adatait tartalmazza, az előző, következő évek adatai nem szerepelnek benne. A pdf és html formátumú mérleg a tárgyévet és előző évet is tartalmazza.

 

Mit tartalmaz a számviteli mérleg?

A mérleg tartalmazza az adott naptári év egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, befektetett pénzügyi eszközöket, készleteket, követeléseket, értékpapírokat, pénzeszközöket, jegyzett tőkét, jegyzett, de még be nem fizetett tőkét, tőketartalékot, eredménytartalékot, lekötött tartalékot, értékelési tartalékot, továbbá a mérleg szerinti eredményt, hátrasorolt kötelezettségeket, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket, és az összes forrást.

Jó tudni, hogy a mérleg ennél sokkal pontosabb és részletesebb információkat és sorokat tartalmaz.

 

Az eredménykimutatás adatai

A mérlegbeszámoló sokat elárul egy vállalkozásról. A mérleget akkor érdemes lekérdezni, ha biztos képet szeretnénk kapni a vállalkozás pénzügyi hátteréről, számviteléről, működéséről, és arról is, hogy nincs-e esetleg csődközeli állapotban.

Ha a mérleg mellett az eredménykimutatásra is szükségünk van, akkor az tartalmazni fogja az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatását, a bevételeket, a ráfordításokat, a pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait, az adózás előtti eredményt és az adózott eredményt.

 

A mérleg nem hazudik

Egy-egy vállalkozás adott tárgyévének pénzügyi beszámolójának vagy mérlegének megismerése nagyon hasznos lehet, ráadásul angolul is elérhetőek a CégTaláló hiteles adatbázisában.

A számviteli mérleg jellemzői segítenek abban, hogy megértsük egy adott vállalkozás helyzetét. Az adatok teljesen nyilvánosak, a benne található összegeket forintban és kerekítve látjuk. A mérleg alkalmas arra, hogy nyomon köveessük vele egy vállalkozás fejlődését, így képet kaphatunk arról, hogy hogyan gazdálkodnak benne, hogyan bánnak a vagyonnal.