Tudjon meg mindent az alapító okirat tartalmi elemeiről

Például gazdasági társaságok, alapítványok vagy társasház létesítésekor alapító okiratot kell készíteni. Fontos, hogy minden az alapítással kapcsolatos tartalmi elemet írásban rögzítenek a felek az alapító okiratban.

 

Társasági szerződés, alapító okirat

Egy gazdasági társaság alapításához társasági szerződés, alapító okirat szükséges. A gazdasági társaság a tagok szerződéses kapcsolata.

A Cégtaláló egyedülálló szolgáltatása a társasági szerződés, alapító okirat letöltése.

 

Miért van szükség alapító okiratra?

A társasági szerződés (vagy alapító okirat) hosszú távon meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát. A társaság külső kapcsolataiban, harmadik személy vonatkozásában szintén lényeges, illetve az lehet a felek megállapodása, ezért a törvény kötelezően előírja, és ezáltal érvényességi kellékké teszi a társasági szerződés írásba foglalását. 

A tagok a társasági szerződés tartalmát – a törvény keretei között – szabadon állapítják meg.

 

Mit kell tartalmaznia a társasági szerződésnek?

Amennyiben gazdasági társaság alapító okiratáról, társasági szerződéséről beszélünk, akkor az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

  • a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
  • a gazdasági társaság tagjait, cégnevük és székhelyük feltüntetését, a gazdasági társaság tevékenységi körét;
  • a társaság jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és idejét.
  • a cégjegyzés módját;
  • a vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét;
  • a gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják.

Továbbá mindazokat a lényeges adatokat, amiket a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál kötelezően előírt. 

A törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét; az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját; a cégjegyzés módját; felügyelő bizottság kötelező létrehozása esetén az első felügyelő bizottság tagjait; könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgálót.

 

Letölthető minta

A Cégtaláló oldaláról néhány kattintással ingyenes letölthető egy társasági szerződés minta, amely betekintést nyújt abba, hogyan néz ki a valóságban egy ilyen szerződés.

 

Társasház alapító okirata

Egy társasház alapító okirata olyan okirat, amely az ingatlan összes tulajdonosának társasház alapítására vonatkozó elhatározását tartalmazza. A kötelező tartalmi elemek mellett mellékleteket is be kell nyújtani az alapító okirat mellett. 

Ha bármikor szeretnék módosítani az alapító okiratot, akkor – ha a törvény máshogy nem rendelkezik - valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges, és a változást be kell jelenteni.