Így tekinthet be egy cég pénzügyi beszámolóiba

A vállalkozás teljesítményéről kaphatunk képet akkor, ha annak pénzügyi beszámolóját és kimutatásait átnézzük. A legfontosabb pénzügyi beszámolók a pénzügyi mérleg és a számviteli mérleg, a jövedelemkimutatás, az eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás.

Pénzügyi beszámolókat általában évente készít egy vállalkozás, amelyek együttesen tudnak megfelelő információkkal szolgálni a vállalkozás pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről.

Ha szeretnénk a partnerünk pénzügyi helyzetéről képet kapni, akkor a CégTaláló oldaláról lehetőségünk van megrendelni a pénzügyi beszámolót, valamint a mérleg- és eredménykimutatást. Ezeket akár több évre visszamenőleg is lekérhetjük például excel formátumban is. A pénzügyi beszámoló magyar, angol, német nyelven érhető el.

A mérlegbeszámolót akkor érdemes lekérdezni, ha biztos képet szeretnénk kapni a vállalkozás pénzügyi hátteréről, számviteléről, működéséről, és arról is, hogy nincs-e esetleg csődközeli állapotban.

 

A számviteli mérleg

A számviteli mérleg olyan kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan bemutatja a vállalkozás vagyonának összetételét (eszközök), valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását (források). A vonatkozási időpont neve: a mérleg fordulónapja.

A CégTaláló.hu hiteles forrásból dolgozik, azaz a hatályos, hiteles cégadatokat az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat cégadatbázisából szolgáltatja díjfizetés ellenében. A hiteles cégadatok díja függ attól, milyen hitelesítéssel rendeljük meg a cégdokumentumot, pénzügyi beszámolót.

A mérleg tartalmazza az adott naptári év egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, a befektetett eszközöket, forgóeszközöket, az immateriális javakat, tárgyi eszközöket, befektetett pénzügyi eszközöket, készleteket, követeléseket, értékpapírokat, pénzeszközöket, jegyzett tőkét, jegyzett, de még be nem fizetett tőkét, tőketartalékot, eredménytartalékot, lekötött tartalékot, értékelési tartalékot, továbbá a mérleg szerinti eredményt, hátrasorolt kötelezettségeket, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket, és az összes forrást.

A mérleg adatai ennél sokkal pontosabb és részletesebb információkat, sorokat tartalmaz, nem soroltuk fel az összeset.

 

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készül, tartalmazza a bevételeket, a ráfordításokat, a pénzügyi műveletek bevételeit és ráfordításait, az adózás előtti eredményt és az adózott eredményt.


Az önrevízió fontossága

Az önrevízió célja, hogy az adott szervezet pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről pontos képet nyújtson. Az önrevízió során ellenőrzik az elszámolások és nyilvántartások helyességét, valamint azt, hogy a pénzügyi beszámolóban szereplő adatok valósak és megbízhatóak-e.

Az önrevízió a szervezet belső ellenőrzési rendszerének fontos része, amelynek célja a kockázatok csökkentése és a megbízhatóság növelése.